Służba Więzienna po raz kolejny włączyła się w akcję społeczną pod nazwą „Paczka dla Bohatera”.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Grójcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie zaangażowali się w zbiórkę żywności dla kombatantów. ,,Paczka dla Bohatera" jest inicjatywą społeczną działającą już od 7 lat, w której udział biorą wolontariusze z całej Polski. Działa w ponad 40 miastach w kraju i za granicą (Szczecin, Warszawa, Poznań, Koszalin, Wrocław, Kraków, Jędrzejów, Londyn, Essen, Tilburg, Edynburg i inne). Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie zarówno duchowe, jak i materialne kombatantów. Do tej pory przeprowadzono 6 edycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz dwukrotnie z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

18 grudnia 2017 r. z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” Pana Tomasza Sawickiego, Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Domu Kultury w Białobrzegach Pana Andrzeja Łukomskiego oraz Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu mjr Jacka Karasia w siedzibie Cechu Rzemieślników w Białobrzegach odbyło się spotkanie podsumowujące „VII Bożonarodzeniową Paczkę dla Bohatera” w rejonie Białobrzegi, Radom, Przysucha.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dariusz Bąk - Poseł na Sejm RP, Andrzej Oziębło - Starosta białobrzeski, Adam Bolek - Burmistrz Miasta i Gminy w Białobrzegach, Sławomir Bielecki - Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi, Edward Koleje - członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym Światowo Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawiciele służb mundurowych i szkół, a także goście honorowi – weterani – BOHATEROWIE.

W czasie spotkania wręczono Pamiątkową Odznakę Akcji „BURZA” dla Pani Iwony Matysiak - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Białobrzegach, Iwony Śliwy - Dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach oraz dla mjr Krzysztofa Śmigla – kierownika Oddziału Zewnętrznego w Wincentowie.

Całość spotkania uświetnił wykład naukowy dr hab. Sebastiana Piątkowskiego z Delegatury IPN w Radomiu, poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach.

Tekst: szer. Bartosz Muszyński
Zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński, szer. Dagmara Janus - Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej