W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie planowana jest budowa hali produkcyjnej, w której zatrudniani będą więźniowie.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli wicestarosta powiatu białobrzeskiego Ireneusz Gumowski, właściciel firmy Plandeki Marcin Kowalski, dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu - mjr Adam Piórkowski oraz z-ca dyrektora AŚ w Grójcu - mjr Jacek Karaś.

Podczas spotkania uczestnicy omówili plany związane z ministerialnym projektem "Praca dla Więźniów". W OZ w Stawiszynie ma powstać hala produkcyjna o powierzchni 800m kw., gdzie zatrudnienie znajdzie docelowo 40 skazanych. W chwili obecnej podjęto działania mające na celu uzyskanie zgody na przekształcenie planu zagospodarowania przestrzennego na obszar przeznaczony właśnie pod halę produkcyjną.

Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty ciążących na nich zobowiązań finansowych, w tym również zobowiązań alimentacyjnych.

Zdobycie zawodu oraz praktycznych umiejętności jego wykonywania podczas odbywania kary pozbawienia wolności ma również wymiar resocjalizacyjny, zwiększa bowiem szanse osadzonych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym właściwe ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

więcej o programie "Praca dla więźniów":

http://sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow

tekst i zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej