11 grudnia 2019 na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu doskonalenia prowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia pożaru.

O godzinie 11.00 zastępca dowódcy zmiany Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu, otrzymał od funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym informację o wystąpieniu pożaru w świetlicy pawilonu mieszkalnego. Zarządzona została natychmiastowa ewakuacja wszystkich skazanych,  funkcjonariuszy i pracowników przebywających w oddziale mieszkalnym. Zabezpieczona została również dokumentacja znajdująca się w dyżurce oddziałowego i wychowawcy. Jako bezpieczne miejsce zbiórki do ewakuacji wyznaczona została hala sportowa. W jednostce ogłoszono alarm. Przybyli na miejsce zdarzenia Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach zabezpieczyli punkt ewakuacji osadzonych. Kierujący Oddziałem Zewnętrznym polecił przystąpienie do akcji ratowniczej siłami funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wezwano pozostałe służby. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Białobrzegów oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stawiszyna szybko zlokalizowali zagrożenie i ugasili pożar. Kierujący Działaniami Ratowniczymi polecił sprawdzić wszystkie pomieszczenia w budynku. Duże zadymienie utrudniało skontrolowanie wszystkich zakamarków. W wyniku sprawdzenia kilkudziesięciu cel i pomieszczeń przez rotę wyposażoną w aparaty ochrony dróg oddechowych, odnaleziono i bezpiecznie ewakuowano z piętra budynku jedną osobę poszkodowaną i udzielono jej pomocy medycznej. Po zakończeniu akcji ratowniczo - gaśniczej funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili kontrolę pomieszczeń oddziału mieszkalnego i udzielili zgody na ponowne zakwaterowanie osadzonych w budynku.

Powyższy scenariusz to na szczęście tylko ćwiczenia, mające na celu doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie realizacji założeń taktycznych scenariusza ćwiczeń w głównej mierze dokonano oceny w zakresie dowodzenia jednostką organizacyjną Służby Więziennej w sytuacjach kryzysowych, działania funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach trudnych oraz praktyczne współdziałanie z policją i strażą pożarną.

Organizacja ćwiczeń specjalistycznych sprzyja optymalizowaniu procedur reagowania i działania, pozwala sprawdzać i ulepszać istniejące już rozwiązania a także eliminuje potencjalne elementy ryzyka. Ćwiczenia ochronno – obronne umożliwiają przygotowanie funkcjonariuszy do działań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć w czasie pełnienia służby a zdobyte kolejne doświadczenie przekłada się na pełen profesjonalizm w wypełnianiu codziennych obowiązków funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej