Myślisz o pracy funkcjonariusza, chciałbyś studiować w uczelni zawodowej służb państwowych – zapraszamy do zapoznania się z możliwościami rozwoju zawodowego jakie daje Służba Więzienna.

Areszt Śledczy w Grójcu prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą możliwości zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej, w szczególności pełnienia służby w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego oraz służby kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

 

Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych karierą w służbach mundurowych do zapoznania się z naszą ofertą pracy. Szczególnie zapraszamy uczniów klas maturalnych, studentów różnych specjalności i inne osoby, które chciałyby poznać specyfikę funkcjonowania jednostki penitencjarnej i związać swoją przyszłość ze Służbą Więzienną. W Areszcie Śledczym w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla delegacji klas maturalnych, szkół średnich o profilu mundurowym oraz studentów, podczas którego funkcjonariusze przedstawią strukturę organizacyjną jednostki, zaprezentują funkcjonowanie poszczególnych pionów służby, omówią szczegóły procesu rekrutacji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Różnorodność działań realizowanych przez Służbę Więzienną daje szanse rozwoju dla wielu rożnych specjalności. Zapraszamy do współpracy!

 

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internatowej w zakładce PRACA.

 

Ogromne możliwości edukacji i rozwoju dla funkcjonariuszy Służby Więziennej zapewnia Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Statutowym celem działalności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach społecznych i edukacyjnych, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem. Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, odwiedź stronę internetową Uczelni, gdzie poznasz wszystkie szczegóły www.wskip.edu.pl Rekrutacja na rok akademicka 2020/2021 trwa od 01.03.2020 roku do 15.05.2020 roku.  Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

 

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej