W ramach kształtowania postaw ekologicznych skazani Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych, zorganizowanych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Skazani na co dzień odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie w dniu 9 listopada tego roku uczestniczyli w zajęciach kulturalno oświatowych a tematem przewodnim zajęć było Sprzątanie Świata. Skazani pod okiem wychowawcy porządkowali teren Nadleśnictwa Dobieszyn. Celem tego typu zajęć była edukacja ekologiczna na którą składa m.in., promowanie nieśmiecenia, edukacja z zakresu segregacji śmieci. W czasie zajęć udało się uprzątnąć opakowania szklane, aluminiowe, plastikowe jak również opony samochodowe a czas spędzony w trakcie realizacji zajęć był niewątpliwie bardzo dobrą lekcją wychowawczą dla osadzonych.

 

opracowanie ppor. Konrad Tkaczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej