Grupa skazanych wraz z wychowawcą ds. kulturalno oświatowych rozpoczęła sezon rowerowy 2017.

W dniu 26.05.2017 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki osadzeni pod opieką wychowawcy ds. zajęć kulturalno oświatowych mieli możliwość uczestniczenia w pierwszym w 2017 r. rajdzie rowerowym na terenach przyległych do OZ w Stawiszynie. Podczas 3-godzinnego rajdu osadzeni odwiedzili mogiły polskich żołnierzy, którzy polegli na polu walki w czasie Powstania Styczniowego, podczas Bitwy Radzanowskiej w 1863r. Zobaczyli także, pomniki polskich pilotów, którzy zginęli śmiercią lotników w katastrofie samolotu Breguet XIX w. Smardzewie w 1933 r. Osadzeni zadbali o porządek wokół mogił i oczyścili tablice pamiątkowe. Ponadto mieli możliwość poznać okoliczną przyrodę i przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.
Zajęcia odbywają się cyklicznie i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Taka forma zajęć sportowych wspomaga proces resocjalizacji skazanych, rozwija postawy patriotyczne, promuje zdrowy tryb życia, a także zaspokaja potrzebę rekreacji fizycznej. Ponadto więźniowie utrwalają sobie społecznie pożądane postawy i zachowania.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej