Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu po raz kolejny reprezentowali Służbę Więzienną podczas kampanii społecznej „Raz, dwa, trzy … zginiesz TY!”

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie od wielu lat realizują kampanię edukacyjno - informacyjną skierowaną do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby. W zajęciach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego biorą również osoby, które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków. Celem głównym zajęć jest uświadomienie ludziom konsekwencji brawury za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub innych substancji zmieniających świadomość.

Najważniejszym punktem kampanii jest świadectwo osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. „Spowiedź drogowego zabójcy” - osoby skazanej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla podążających jego śladem, czyli naruszających przepisy ruchu drogowego. Osadzony, odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie dzielił się przed uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami dotyczącymi negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Był żywym dowodem na to, że łączenie alkoholu bądź narkotyków z kierowaniem samochodem może natychmiast prowadzić do pozbawienia wolności. Jego obecność na szkoleniu i bezpośredni przekaz uzmysławia zebranym „cienką granicę bezpieczeństwa”. Mocne, bo osobiste wyznania więźniów dobitnie przemawiają do wyobraźni uczestników zajęć, wywołując refleksję odnośnie realnej możliwości znalezienia się w warunkach izolacji więziennej.

Zdjęcia: mł. chor. Bartosz Muszyński

Tekst: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej