W ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin pn. "Akademia rodzica" osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności uczestniczyli w spotkaniu z rodzinami poza terenem jednostki.

Czas pobytu w więzieniu to bardzo trudny okres dla wielu rodzin osób skazanych. Rozłąka prowadzi często do rozluźnienia więzi emocjonalnych z najbliższymi, co może skutkować rozpadem rodziny. Najbardziej na stres związany z utratą kontaktu z rodzicem narażone są dzieci.  Mając na uwadze dobro rodziny w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przeprowadzony został program rekomendowany przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej z zakresu integracji rodzin pn. Akademia rodzica. W ramach programu zorganizowano spotkanie dla osadzonych i ich rodzin poza terenem jednostki. W trakcie spotkania dzieci miały możliwość spędzenia wolnego czasu z ojcem w warunkach wolnościowych, przy ognisku, na placu zabaw, bawiąc się i grając w piłkę, karmiąc łabędzie. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się samochód strażacki, do którego można było wejść, założyć profesjonalny kask i poczuć się przez chwilę jak prawdziwy strażak. Takie spotkania bez wątpienia zacieśniają więzi rodzinne i sprzyjają readaptacji społecznej, w trakcie której skazani nabywają nowe umiejętności, a także kształtują się w nich społecznie pożądane postawy.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej