W OZ w Stawiszynie gościł Marcin Lachowicz - Mistrz Polski w Armwreslingu, Tego typu spotkania są ważne w procesie resocjalizacji, gdyż sport jest niezastąpionym narzędziem wychowawczym i istotnym środkiem w oddziaływaniach na skazanych. Angażowanie się w sport pozwala walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji – uzależnieniami i przemocą.

W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział kilkunastu skazanych. Marcin Lachowicz opowiedział o swojej karierze sportowej oraz dotychczasowych osiągnięciach. Z uwagi na małą popularność omawianej dyscypliny, pojawiło się wiele pytań ze strony osadzonych na temat treningów i zawodów. Gość zaprezentował profesjonalny stół do armwreslingu, przy którym osadzeni mogli sprawdzić swoje umiejętności. Mieli również możliwość pojedynku z samym mistrzem. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat technik rywalizacji, bo jak się okazało istnieje aż 52 techniki w siłowaniu na rękę. Każdy z zawodników stosuje tę, która jest najdogodniejsza dla jego warunków fizycznych.

Sportowiec potwierdził, promowaną informację, że aktywny udział w systematycznych zajęciach z zakresu sportu kształtuje nie tylko ciało, ale także ludzki charakter. Od kilkunastu lat sport staje się narzędziem przeciwdziałającym społecznemu wykluczeniu integrując całe pokolenia. Tego typu spotkania są ważne w procesie resocjalizacji, gdyż sport jest niezastąpionym narzędziem wychowawczym i istotnym środkiem w oddziaływaniach na skazanych. Angażowanie się w sport pozwala walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji – uzależnieniami i przemocą. Ponadto osadzeni nabywają wiedzą na temat konstruktywnych form spędzania wolnego czasu, a także kształtują prozdrowotny tryb życia.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej