Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie i  pracownicy Nadleśnictwa Dobieszyn po raz kolejny zaangażowali skazanych do prac porządkowych na terenach leśnych.

Resocjalizacja

Edukacja ekologiczna i kształtowanie postawy szacunku do przyrody jest jednym z elementów procesu resocjalizacji. Dlatego osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu uczestniczyli w akcji sprzątania lasu. Skazani porządkowali lasy na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn, sprzątali pozostawione w lesie śmieci i odpady, które nigdy nie powinny tam się znaleźć. Była to ogromna lekcja pokory wobec natury, ponieważ wciąż dziwi obraz góry śmieci, jakie napotkać można w lesie. Dzięki pracy osadzonych, chociaż kawałek Ziemi został przywrócony do właściwego, naturalnego stanu.  

Wspólne działania na rzecz przyrody

Angażowanie osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych jest wynikiem porozumienia zawartego między Aresztem Śledczym w Grócju, a Nadleśnictwem Dobieszyn. Współpraca zakłada przede wszystkim prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytowych dziko żyjących zwierząt, organizację pracy skazanych. 

Akcja sprzątania lasów to nie pierwsza wspólna inicjatywa leśników i więzienników. W ramach współpracy cyklicznie realizujemy zajęcia edukacyjne i programy resocjalizacji, w trakcie których osadzeni wykonują nowe urządzenia łowieckie i leśne, porządkują tereny leśny, dbają o uprawy leśne. Efekty dotychczasowych działań można już zaobserwować w wielu miejscach. 

Współpraca

Mazowiecka Służba Więzienna regularnie współpracuje z Lasami Państwowymi. Dotychczasowe efekty tej współpracy przynoszą wiele korzyści zarówno dla więzienników jak i leśników. Korzyści płyną również dla społeczeństwa a co najważniejsze - najbardziej cieszy się sama przyroda. Dzięki takim akcjom, jak sprzątanie lasu, nasz nabliższy kawałek Ziemi jest czystszy i bardziej przyjazny człowiekowi.

 

Opracowanie: ppor. Bartosz Muszyński
Zdjęcia: szer. Liwia Kośla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej