Funkcjonariusze z grójeckiego aresztu po raz kolejny zorganizowali akcję sprzątania lasu w porozumieniu z Nadleśnictwem Grójec.

Resocjalizacja z korzyścią dla ludzi i dla lasu

W ramach zajęć kulturalno oświatowych przygotowanych przez kadrę penitencjarną,  skazani po raz kolejny zostali zaangażowani do porządkowania lasów na terenie Nadleśnictwa Grójec. Sprzątali pozostawione w lesie śmieci i odpady, które nigdy nie powinny tam się znaleźć. Dla osadzonych był to jeden z kolejnych etapów resocjalizacji, który w perspektywie czasu ma ich przygotować do życia po zwolnieniu, a w szczególności wzbudzć w nich wolę współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Akcja sprzątania lasu to także korzyści dla lasu i dla ludzi. Czysta przyroda to lepsze warunki rozwoju ekosystemu, dającego więcej wolnej od śmieci przestrzeni dla ludzi i wszystkich żywych istot.

Współpraca z Lasami Państwowymi 

Angażowanie osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych jest wynikiem porozumienia zawartego między Aresztem Śledczym w Grócju, a Nadleśnictwem Grójec. Współpraca zakłada przede wszystkim prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytowych dziko żyjących zwierząt.

Powyższa akcja to już nie pierwsza wspólna inicjatywa leśników i więzienników. W ramach współpracy realizujemy zajęcia edukacyjne i programy resocjalizacji, w trakcie których osadzeni wykonują nowe urządzenia łowieckie: karmniki, podsypy dla bażantów, budki dla kuropatw. Efekty dotychczasowych działań można już zaobserwować w wielu miejscach. Również osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie kilka miesięcy temu wykonanli podobne drewniane konstrukcje, które zostały zagospodarowane na terenach Nadleśnictwa Dobieszyn. 

 

Opracowanie: ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej