W ramach porozumienia między Aresztem Śledczym w Grójcu a Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, grupa studentów z kierunku pedagogika resocjalizacyjna odwiedziła Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie.

W czasie wizytacji jednostki studenci mieli możliwość zapoznania się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego oraz specyfiką pracy Służby Więziennej. Studenci poznali rodzaje oddziaływań penitencjarnych t.j.: praca, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym. Zostali także zapoznani z prowadzonymi w jednostce programami resocjalizacyjnymi.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się mieszczące na terenie oddziału zewnętrznego Centrum Rehabilitacji Zwierząt Gospodarskich i Domowych działające w ramach projektu „Socjalizacja i Resocjalizacja Razem”. Komendant Straży dla Zwierząt w Polsce – Pan Mateusz Janda przedstawił studentom historię ośrodka, jego misję i założenia. Studenci wspólnie z wykładowcami zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które przekazali na ręce komendanta SdZ na funkcjonowanie Ośrodka.

Tego typu spotkania ze studentami organizowane są cyklicznie i mają charakter edukacyjny dla przyszłej kadry penitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej