Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Jest to również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników więziennej służby zdrowia, która każdego dnia rozwiązuje problemy medyczne ponad 70 tysięcy osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w sferze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest wokół zagadnień związanych z budowaniem sprawiedliwszego i zdrowszego świata i konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych wtedy, kiedy ich potrzebują, zapewnienie wszystkim i wszędzie prawa do dobrego zdrowia.

W tym roku święto ma szczególny charakter – pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią koronawirusa, która stała się najważniejszym wyzwaniem w obszarze zdrowia publicznego. Również w jednostkach penitencjarnych od ponad roku najwyższy priorytet ma przestrzeganie reżimu sanitarnego w celu unieszkodliwienia wirusa SARS-CoV-2 i zapobieganie przecięcia się dróg szerzenia choroby COVID-19. Główną rolę w minimalizowaniu zagrożeń epidemiologicznych w zakładach karnych i aresztach śledczych odgrywają funkcjonariusze i pracownicy więziennej służby zdrowia. To oni, oprócz codziennych obowiązków, stale kontrolują wszelkie zagrożenia epidemiczne i monitorują szczegółowo każdego dnia stan zdrowia wszystkich osadzonych. W Areszcie Śledczym w Grójcu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności funkcjonują dwa ambulatoria z izbą chorych, w tym jedno zlokalizowane jest w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Pełnią w nich służbę lub są zatrudnieni lekarze różnych specjalności oraz pielęgniarki. Wśród codziennych zadań personelu medycznego w grójeckiej jednostce penitencjarnej można wymienić m.in. przyjmowanie zgłoszeń do lekarza, przygotowywanie indywidualnych dawek leków, prowadzenie dokumentacji medycznej, przyjmowanie osadzonych na badania lekarskie i porady medyczne, przeprowadzanie badań wstępnych dla osób po przyjęciu do zakładu karnego, wykonywanie profilaktycznego radiologicznego badania klatki piersiowej, wykonywanie badań kontrolnych, organizowanie - w zakresie niezbędnym (np. w przypadkach konieczności natychmiastowego udzielenia świadczeń w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia, koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji) - świadczeń zdrowotnych realizowanych w pozawięziennych podmiotach leczniczych, konwojowanie, wspólnie z funkcjonariuszami działu ochrony, osadzonych do szpitali i podmiotów medycznych poza jednostką penitencjarną. W naszej jednostce najwięcej porad i konsultacji odnotowuje się w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry oraz lekarza dentysty. Wszystkie te działania to wycinek pracy więziennych medyków i służą przede wszystkim zapewnieniu realizacji prawa osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Więzienna Służba Zdrowia jest integralną częścią struktury Służby Więziennej. W całym kraju Służba Więzienna dysponuje siecią 155 ambulatoriów. Lecznictwo szpitalne Służby Więziennej dysponuje 11 szpitalami z 27 oddziałami specjalistycznymi o różnym profilu, zlokalizowanymi w 10 okręgowych inspektoratach. Poza wykonywaniem procedur diagnostyczno – leczniczych, personel medyczny oddziałów szpitalnych dodatkowo zapewnia osadzonym przebywającym w warunkach ambulatoryjnych, całodobową opiekę medyczną. Oprócz działalności leczniczej, więzienna służba zdrowia realizuje szereg programów profilaktycznych o charakterze ogólnopolskim i lokalnym, co pozwala zabezpieczyć potrzeby zdrowotne osób pozbawionych wolności w stopniu równoważnym wszystkim obywatelom państwa.

,,Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym”

Te słowa Arthura Schopenhauera, niech będą zachętą do dbania o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, co szczególnie dziś jest niezwykle ważne i znaczące. 

 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia, składamy wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom więziennej służby zdrowia oraz wszystkim innym przedstawicielom systemu ochrony zdrowia podziękowania za ciężką i ofiarną pracę w trudnej i bardzo odpowiedzialnej służbie. Dziękujemy za poświęcenie i zaangażowanie oraz sumienność w wypełnianiu bardzo ważnej roli na rzecz drugiego człowieka. Życzymy aby Wasza codzienna służba przynosiła ogrom satysfakcji a także dawała poczucie wiary w sens ratowania zdrowia i życia.

DZIĘKUJEMY!

Opracowanie: ppor. M. Pikulski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej