Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Służba Więzienna pełni bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jest trzecią co do wielkości uzbrojoną formacją mundurową w Polsce. Naszą misją  jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, lecz także przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania. Realizujemy nasze zadania poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacje skazanych. Dlatego właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności zawodowe, podnoszą kompetencje, by w pełni praworządnie i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki służbowe.


Każdy funkcjonariusz w służbie czynnej jest uprawniony do użycia lub wykorzystania broni palnej. Zakres uprawnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez Służbę Więzienną, szczegółowo wskazuje ustawa o Służbie Więziennej. Wszystkie przypadki użycia broni opisane są w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej