Wielkanoc jest najstarszym ze wszystkich świąt chrześcijańskich. Przypomina o zwycięstwie życia nad śmiercią i dobra nad złem. Kadra jednostek penitencjarnych Służby Więziennej dokłada starań, aby również osadzeni mogli w szczególny sposób przygotować się do Świąt Wielkanocnych.

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. To szczególny czas refleksji przygotowujący do wyjątkowej atmosfery świąt, która odczuwalna jest również za murami zakładów karnych i aresztów śledczych. W tym okresie kadra penitencjarna podejmuje wiele działań, które mimo wyjątkowych warunków mają wprowadzić osoby pozbawione wolności w klimat rozważań, przemyśleń. Kapelani aresztu dbają o wszelkie wartości duchowe zaś wychowawcy dbają o zachowanie tradycji świątecznych poprzez różnego rodzaju zajęcia kulturalno – oświatowe, podczas których skazani piszą kartki z życzeniami lub tworzą okolicznościowe gazetki, które przypominają o świątecznej atmosferze. Służba Więzienna wiele wysiłku wkłada również, aby umożliwić osadzonym kontakt z rodziną, która ma być oparciem i jednym z najważniejszych czynników motywujących do zmiany. Utrzymywanie kontaktów z bliskimi lub naprawienie zerwanych więzi rodzinnych, jest jednym z głównych elementów resocjalizacji, mających na celu powrót osadzonych do społeczeństwa i funkcjonowanie w zgodzie z literą prawa. Niech więc czas Wielkiej Nocy będzie czasem przebaczenia, przemiany, nadziei i samych pozytywnych zmian. Wesołego Alleluja!        

 

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej