Autorem i organizatorem projektu pt. „Złota rączka. Więźniowie przedszkolakom…" jest dr Hubert Iwanicki - starszy wykładowca w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Projekt obejmował pomoc na rzecz Przedszkola nr 112 „Leśne Skrzaty”. To już kolejna inicjatywa realizowana przez Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i  Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie.

Przedszkole jest placówką publiczną, która prowadzi wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat. Organem prowadzącym przedszkole jest m. st. Warszawa. W ramach projektu więźniowie m.in.: naprawiali zabawki będące na wyposażeniu przedszkola, meble, drobną architekturę ogrodową przedszkola. Wszystkie prace społeczne były wykonywane przez skazanych na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. To już kolejna inicjatywa potwierdzająca bliską i stałą współpracę pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, a Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie. Dzięki uczestnictwu w projekcie więźniowie mieli możliwość zdobycia nowego, cennego doświadczenia zarówno na poziomie społecznym, jak również wychowawczym. Zdaniem autora projektu dr Huberta Iwanickiego: „Działalność społeczna, szczególnie na rzecz dzieci, stanowi doskonały dowód przemiany wewnętrznej, rozwoju osobistego. Dzięki tej wewnętrznej transformacji osobowościowej skazani mają możliwość naprawienia swoich relacji z bliskimi, inaczej zaczynają myśleć o swoim obecnym życiu i perspektywach na przyszłość, po opuszczeniu zakładu karnego. Wykształca się u nich empatia i wrażliwość społeczna. Pobudzeniu ulegają więc uczucia wyższe. Bez wątpienia jest to zatem prawdziwa readaptacja społeczna.”


 

tekst: dr Hubert Iwanicki, szer. Bartosz Muszyński

zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej