Areszt Śledczy w Grójcu poczynił kolejne kroki w celu zwiększenia zatrudnienia skazanych.

W ramach realizacji rządowego programu „Praca dla Więźniów” jednostka podpisała porozumienie z nowym kontrahentem firmą Bradex S. C. z Nowych Grobic. Firma zajmuje się przetwórstwem kamienia naturalnego. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu. Aby realnie zwiększyć powszechność pracy dla więźniów jednostka wyremontuje posiadane pomieszczenia w taki sposób, aby umożliwić podjęcie działalności gospodarczej firmie Bradex, która zobowiązała się zatrudnić co najmniej 10 skazanych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dotychczas Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie współpracują z dziesięcioma kontrahentami, którzy dysponują 92 etatami dla osadzonych.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marta Karas – Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej