Wspólnie z Zespołem Szkół Nr 1 we Wronkach oraz Zespołem Szkół Nr 3 w Szamotułach włączyliśmy się w program Dzień przedsiębiorczości, dając młodym ludziom wiedzę o pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Ideą Dnia przedsiębiorczości jest włączenie środowiska praktyków, przedstawicieli firm i instytucji, w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Dzięki temu przyszli absolwenci szkół średnich mogą zweryfikować informacje o pracy na danym stanowisku pracy oraz zdobyć wiedzę o tym, jakich kompetencji i umiejętności oczekuje się od kandydatów do pracy. Wszystko to pozwala na lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

W Dniu przedsiębiorczości w Zakładzie Karnym we Wronkach wzięła udział grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach oraz Zespołu szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Podczas wizyty studyjnej we wronieckim więzieniu uczniowie zapoznali się z organizacją jednostki a także kluczowymi działami i stanowiskami służbowymi, a w bezpośrednich rozmowach z funkcjonariuszami Służby Więziennej otrzymali informacje o umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych w jednostce penitencjarnej.

Przyszłym absolwentom wronieckiej „Szkoły na Leśnej” oraz szamotulskiego zespołu szkół przedstawiona została też oferta kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Uczelnia ta jest  jednostką organizacyjną Służby Więziennej, której celem jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. Jej studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dające możliwość podjęcia pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach społecznych i edukacyjnych, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Foto: ppor. Marek Konieczny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej