Już niebawem osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach będą wykonywać prace gospodarcze, porządkowe i pomocnicze na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz w nieruchomościach administrowanych przez Centrum.

Do zatrudnienia na cele społeczne pójdą wyłącznie skazani, którzy wyrażają wolę nieodpłatnego świadczenia pracy. Kierowanie osadzonych do pracy odbywać się będzie w ramach podpisanej w dniu 14 lutego br. umowy pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego we Wronkach a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Porozumienie to wpisuje się w realizację zainicjowanego w 2016 r. programu „Praca dla więźniów”. Zakłada on szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

 

Tekst: mjr Magdalena Ciesielska

Zdjęcia: mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej