W dniu 24.02.2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Duma Wronek”, które otrzymały 53 osoby i instytucje z terenu gminy Wronki.

Wśród wyróżnionych osób znalazł się również funkcjonariusz Zakładu Karnego we Wronkach -  kapral Bartosz Hodrych, który na co dzień pełni służbę na stanowisku referenta działu kwatermistrzowskiego.

W szeregi Służby Więziennej wstąpił w czerwcu 2020 r. Poza tym, iż na co dzień pełni służbę w Zakładzie Karnym, od 2005 r. pozostaje także czynnym strażakiem w OSP Wronki, gdzie w okresie pandemii regularnie włączał się w akcje covidowe nadzorując szczepienia, czy roznosząc maseczki. Kapral Bartosz Hodrych jest czynnym społecznikiem, wielokrotnie angażującym się w akcje mające na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. W ostatnim czasie był także szefem sztabu i wspólnie z innymi tworzył finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Wronkach. Statuetkę, jak sam przyznał, otrzymał za działania pomocowe, w tym także te przeprowadzone na rzecz obywateli Ukrainy pod hasłem „Pomoc Ukrainie z Wronek”, gdzie brał czynny udział w zbieraniu i magazynowaniu żywności  oraz artykułów chemicznych w strażnicy OSP.  Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i prywatnymi ludźmi udało się zmagazynować, a następnie przekazać potrzebującym zebrane artykuły i żywność. Powyższe działania pomocowe rozpoczęły się tuż po wybuchu wojny na Ukrainie i trwały przez okres około 100 dni.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego we Wronkach swoim bezinteresownym zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi daje świadectwo prawdziwych postaw godnych naśladowania. Jest dowodem na to, że mimo licznych obowiązków związanych ze służbą i życiem rodzinnym można znaleźć czas na pomoc potrzebującym. Wystarczy tylko chcieć, a prawdziwe staną się słowa Małego Księcia, że „… najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

 

Tekst: st. szer. Weronika Ruta, mjr Agata Nowak

Zdjęcia: Agnieszka Teska (archiwum UMiG Wronki)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej