Dwie grupy studentów trzeciego roku resocjalizacji z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięły udział w zajęciach studyjnych w Zakładzie Karnym we Wronkach, zdobywając wiedzę o pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Pod kierunkiem swojego wykładowcy - doświadczonego praktyka, generała Służby Więziennej w stanie spoczynku Włodzimierza Markiewicza, studenci poznańskiego uniwersytetu zapoznali się z organizacją jednostki penitencjarnej a także kluczowymi działami i stanowiskami służbowymi. W bezpośrednich rozmowach z funkcjonariuszami wronieckiego więzienia otrzymali informacje o umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych w zakładzie karnym.

Głównym celem zajęć było jednak zapoznanie się z warsztatem pracy wychowawców działu penitencjarnego, w którym obecni studenci resocjalizacji mogą w przyszłości znaleźć zatrudnienie. Spotkanie w wychowawcami było okazją do zweryfikowania zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń wiedzy teoretycznej z praktyką penitencjarną.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Zdjęcia: mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej