8 lutego jak Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Sto trzeci rok pełnienia służby dla Oddziału Zewnętrznego w Toruniu był pracowity i bardzo rozwojowy.

Kartka z kalendarza

8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret, na mocy którego powstała Straż Więzienna przemianowana w późniejszych latach na Służbę Więzienną. W dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" marszałek ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dokument ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego data jego wydania traktowana jest jako początek polskiego więziennictwa.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu dzisiaj

Choć Obiekt w kształcie rotundy wpisuje się w toruńską starówkę od 150 lat, dziś jego nowoczesność oraz sposób pełnienia służby dalece odbiegają od początków istnienia polskiego więziennictwa. Szybki rozwój nowoczesnych sposobów wykonywania kary nastąpił w ostatnich latach. Bardzo przyczyniła się do tego pandemia. E-wokandy stały się czymś normalnym, również komunikacja skazanych za pomocą internetu stała się codziennością. Normą są wideokonferencje oraz kursy prowadzone za pomocą komunikatorów internetowych. Spotkania internetowe grupy AA funkcjonującej w Oddziale Zewnętrznym również dzisiaj nikogo nie dziwią. Oddział Zewnętrzny w Toruniu doskonale zatem wpisuje się w nowoczesną i rozwijającą się formację jaką jest Służba Więzienna.

Widziani poza murami

W 103 roku istnienia formacji Oddział Zewnętrzny w Toruniu wyciągał rękę do potrzebujących oraz swoich przyjaciół. Mowa tutaj o akcjach charytatywnych i społecznych jakich w minionym roku nie brakowało. Akcje krwiodawstwa, pomoc dla Domów Dziecka, profilaktyka dla szkół, zbiórki dla chorych, czy schroniska. Wszystko to wydarzyło się w minionym roku.

Wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Służby Więziennej życzymy z okazji Święta wielu sukcesów spełnienia oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia archiwalne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej