Służbę Więzienną i Policję łączy wspólna misja, dlatego też w tak uroczystym dla Policjantów dniu pamiętamy i doceniamy ich trud.

Dwa mundury jeden cel

Mundury Policyjne oraz Służby Więziennej są ze sobą ściśle powiązane. Obydwie formacje mają przede wszystkim służyć społeczeństwu. Chronić przed sprawcami przestępstw. Praca Policji bez Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych nie mogłaby istnieć. Również trudno wyobrazić sobie jak funkcjonowałoby więziennictwo, gdyby nie funkcjonariusze Policji. Współpraca ta określona została w ustawie o Służbie Więziennej.

Art. 23. Ustawy o SW mówi o Współdziałaniu Służby Więziennej z Policją. Mowa o współpracy jest także w innym, jakże ważnym dla funkcjonariuszy Służby Więziennej akcie prawnym, a mianowicie Kodeksie Karnym Wykonawczym. W art 38. czytamy iż w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać m.in. instytucje publiczne tj. Policja, Straż Pożarna. Policja jest ważna również w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Pomaga również w zabezpieczeniu niektórych konwojów. Praca w tych służbach wiąże się z poświęceniem i odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, dlatego jako funkcjonariusze Służby Więziennej jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić trud jaki przynosi codzienne noszenie munduru.

Święto Policji

24 lipca, to szczególna data w "kalendarzu policyjnym". 6 kwietnia 1990 roku powołano do życia policję, a 5 lat później - 21 lipca 1995 roku - ustanowione zostało święto tej formacji przypadające 24 lipca. W polskiej Policji służy ponad 97 tysięcy policjantów. Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu podlega pięć komisariatów i jeden posterunek. Misją Komendy Miejskiej Policji w Toruniu jest służyć wiernie i udzielać wszelkiej pomocy w każdym czasie i sytuacji społeczeństwu miasta i powiatu toruńskiego, chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia.

Doceniamy Waszą służbę

W tym wyjątkowym i jakże ważnym dla Policji dniu, życzymy, aby w społeczeństwie rosła świadomość rangi i ciężaru odpowiedzialności, jakie niesie ze sobą pełniona przez Was służba. Składamy podziękowania za dotychczasową współpracę z jednostkami penitencjarnymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu licząc na dalsze owocne współdziałanie.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia archiwalne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej