W toruńskiej Barbarce torunianie upamiętnili śmierć Polaków zamordowanych w 1939 roku przez hitlerowców. W uroczystościach wziął udział funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy, pod pomnikiem ku czci pomordowanych złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu, radni toruńscy, przedstawiciele wojska i duchowieństwa, harcerze, kombatanci oraz rodziny pomordowanych w lasach Barbarki w roku 1939. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował por. Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego.

Zbrodnia w Barbarce

Od 17 do 19 października 1939 roku w Toruniu trwały aresztowania przeprowadzane przez hitlerowców. Wówczas uwięziono od 1000 do 1200 mieszkańców miasta. Zostali oni osadzeni w Forcie VII Twierdzy Toruń, pod dozorem Wehrmachtu, policji i Selbstschutzu. Byli maltretowani i głodzeni. 28 października 1939 r. rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania tych więźniów w lesie Barbarka. Od października do grudnia 1939 r. niemieccy okupanci zamordowali co najmniej 600 mieszkańców Torunia, przedstawicieli inteligencji, elit politycznych i gospodarczych.

Nie pozwólmy zapomnieć

Część uwięzionych wówczas Polaków przetrzymywana była również na terenie dzisiejszego toruńskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu. W październiku ubiegłego roku na Oddział Zewnętrzny w Toruniu posłużył za plan zdjęciowy filmu dotyczącego tych tragicznych wydarzeń. Realizowanego przez Unisławskie Towarzystwo Historyczne.

Ekipa filmowa w toruńskim Oddziale Zewnętrznym - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: por. Waldemar Warmuz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej