W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" z okazji przypadającego w lutym Święta Naszej formacji.
Odrobina historii 
 
8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Marszałek Józef Piłsudski ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa. Wydano wtedy dekret, który funkcjonował przez dekadę, a przepisy w nim zawarte stanowiły solidny fundament dla powstającego więziennictwa na ziemiach odzyskanych. Data wydania dekretu została symbolicznym początkiem polskiego więziennictwa, a także stanowił zalążek systemu penitencjarnego w obecnym wydaniu. Zachodnie państwa Europy oceniły wprowadzone przepisy polskiego prawa karnego i przyjęte rozwiązania ustawowe jako jedne z najnowocześniejszych w owym czasie. Rozwój odrodzonego polskiego więziennictwa następował dynamicznie idąc w parze z prezentowanymi postawami funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej. Od ponad stu lat, Funkcjonariusze Służby Więziennej, uczestniczyli i uczestniczą w budowie nowoczesnego, bezpiecznego oraz praworządnego państwa.
 
Wyróżnienia
 
Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu, ppłk Magdalena Zwierzchowska wręczyła akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej".
 
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju wręczenie awansów i odznaczeń odbyło się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Łącznie awansowano 17 funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, w tym w korpusie oficerskim 1 osobę, w korpusie chorążych 3 osoby, w korpusie podoficerskim 13. Brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej zostały wyróżnione 3 osoby, a srebrną odznaką 1 funkcjonariusz. Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
 
Dyrekcja inowrocławskiej jednostki składa wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego życzenia wszelkich sukcesów zawodowych w dalszej służbie.
 
 
Tekst/ zdjęcia: ppor. Łukasz Lewandowski
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej