Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Inowrocławiu, Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uczestniczyła w spotkaniu ze słuchaczami Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.

Spotkanie było efektem wcześniej zawartego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Inowrocławiu i Zespołem Szkół Technicznych w Toruniu i stanowiło rozpoczęcie cyklu spotkań z uczniami w miesiącu kwietniu. W spotkaniu uczestniczyły trzy klasy o profilu mundurowym w tym maturalne. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentowali funkcjonariusze różnych pionów służby, którym przewodził kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Uczniowie mięli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy i służby w jednostce penitencjarnej. W szczególności z zagadnieniami ochronnymi, penitencjarnymi i ewidencyjnymi. Funkcjonariusze poruszyli również temat rekrutacji do Służby Więziennej.

O szkole

Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje tytuł zawodowy, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do matury. Szkoła kształci w kierunkach: Technik Logistyk, Technik Logistyk z Oddziałami Przygotowania Wojskowego, Technik Budownictwa, Technik Budownictwa z Projektowaniem Użytkowym, Technik Geodeta, Technik Teleinformatyk, Technik Dekarstwa, Murarz Tynkarz, Dekarz.

Szczególnie zainteresowanie wzbudza kierunek - Technik Logistyk z Oddziałami Przygotowania Wojskowego. Być może w klasie o profilu mundurowym swą wiedzę zdobywają przyszli funkcjonariusze Służby Więziennej. Szczególnie w klasie maturalnej zainteresowanie współpracą dydaktyczną z Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu będzie budzić zainteresowanie uczniów chcących swoją przyszłość związać z mundurem.

Współpraca z Technikum

4 listopada ubiegłego roku kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu wspólnie z mgr Agnieszką Pryba – Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.Celem porozumienia jest m.in.: tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji wizyt uczniowskich w jednostce penitencjarnej, nabywanie przez uczniów nowych doświadczeń, bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń, wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej oraz zapobieganie przestępczości.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała, kpt. Dariusz Bauk

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej