25 lipca w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Jest to również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W ten i każdy inny dzień pamiętajmy, że najważniejsze na drodze jest bezpieczeństwo.

Kierowcy w służbie

Praca kierowcy wymaga szczególnej odporności. Godziny spędzone w trasie, ciągła koncentracja i skupienie na drodze męczą, a dodatkowe lipcowe upały nie pomagają w jeździe. Gdy dodamy do tego stres i odpowiedzialność związaną z przewozem skazanych, których zachowanie może być nieprzewidywalne, służba kierowcy wydaje się szczególnie trudna. W szeregach Służby Więziennej funkcjonariusze na stanowisku kierowcy znajdują szczególne miejsce. Oprócz pokonywania tysięcy kilometrów w celu wykonania powierzonych im zadań odpowiedzialni są również za pielęgnację i konserwację pojazdów. Przed każdym wyjazdem dokonywana jest obsługa codzienna polegająca m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. To od ich rzetelnej pracy zależy bezpieczeństwo wielu osób.

Praca ze sprawcami wypadków

Bardzo wielu wypadków można by uniknąć, gdyby szersza była w tym zakresie wiedza kierowców. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkohol jest przestępstwem określonym w art 178a KK. „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat”. Również w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu nie brakuje osób skazanych na podstawie tego artykułu. Osobom tym towarzyszy zazwyczaj dysfunkcyjne przekonania na temat alkoholu, które w dużej mierze wynikają z braku elementarnej wiedzy na ten temat. Dlatego programów profilaktycznych oraz treningów umiejętności nigdy zbyt wiele. Na co dzień wychowawcy Oddziału Zewnętrznego cyklicznie przeprowadzają programy ukierunkowane właśnie dla tych osób.

Liczby mówią same za siebie

Pomimo wciąż rosnącej liczby kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze w dalszym ciągu ilość wypadków komunikacyjnych w Polsce jest wysoka. Jak informuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku do Policji zgłoszono 22816 wypadków drogowych w porównaniu z 2020 rokiem, w którym zanotowano ich 23 540 wypadków, liczba ta spadła o 724 (-3,1%). W wyniku wypadków drogowych 2 245 osób poniosło śmierć. Główne przyczyny ich przyczyny to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 2 546 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 1 843 wypadki, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1 255 wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 138 wypadków a także nieprawidłowe wyprzedzanie - 691 wypadków. Wciąż zbyt dużo kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, co stanowi przestępstwo z artykułu 178 Kodeksu Karnego.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej