25 lipca w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Jest to również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W ten i każdy inny dzień pamiętajmy, aby ściągnąć nogę z gazu.

Przypadająca na dzień 25 lipca inicjatywa święta podjęta została w 2006 roku przez Duszpasterstwo Kierowców współpracujące z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krzysztofem Hołowczycem - kierowcą rajdowym.

Kierowcy w służbie

Praca kierowcy wymaga szczególnej odporności. Godziny spędzone w trasie. Ciągła koncentracja i skupienie na drodze męczą, a dodatkowe lipcowe upały nie pomagają w jeździe. Gdy dodamy do tego stres i odpowiedzialność związaną z przewozem skazanych, których zachowanie może być nieprzewidywalne, służba kierowcy wydaje się szczególnie trudna. W szeregach Służby Więziennej funkcjonariusze na stanowisku kierowcy znajdują szczególne miejsce. Oprócz pokonywania tysięcy kilometrów w celu wykonania powierzonych im zadań, odpowiedzialni są również za pielęgnację i konserwację pojazdów. Przed każdym wyjazdem dokonywana jest obsługa codzienna polegająca m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. To od ich rzetelnej pracy zależy bezpieczeństwo wielu osób. Z okazji wspomnienia Św. Krzysztofa w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu ksiądz kapelan Marek Rengiel poświęcił wszystkie pojazdy służbowe.

Praca ze sprawcami wypadków

Bardzo wielu wypadków można by uniknąć, gdyby szersza była w tym zakresie wiedza kierowców. Dlatego programów profilaktycznych oraz treningów umiejętności nigdy zbyt wiele. Na co dzień wychowawcy Zakładu Karnego cyklicznie przeprowadzają program resocjalizacyjny pt. „Piłeś, nie jedź”. Jest to program dedykowany dla skazanych odbywających karę za przestępstwo z art 178a KK, czyli dla sprawców tzw. przestępstw drogowych. Osobą tym towarzyszą zazwyczaj dysfunkcyjne przekonania na temat alkoholu, które w dużej mierze wynikają z braku elementarnej wiedzy na ten temat. Celem programu jest uświadomienie odbiorcom tych przekonań oraz dostarczenie nowej wiedzy, co umożliwia im zmianę postawy.

Statystyki

Pomimo wciąż rosnącej liczby kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze w dalszym ciągu ilość wypadków komunikacyjnych w Polsce jest wysoka. Jak informuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku wypadków spowodowanych winą kierującego było 20999 co stanowi 89,2 % wszystkich wypadków drogowych. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 020 osób (81,1%), a 24 123 zostały ranne (91,2 %).Główne przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa, niedostosowanie prędkości i nieprawidłowe wyprzedzanie. Wciąż zbyt dużo kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, co stanowi przestępstwo z artykułu 178 Kodeksu Karnego.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej