21 października to Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z tym w Oddziale Zewnętrznym przeprowadzono szereg zajęć w tej tematyce.

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania. 21 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji, jak co roku, w całej Polsce w ramach przypadającego w dniach 18-22 października Tygodnia Mediacji odbywają się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów, a w szczególności mediację. W wydarzeniach udział biorą mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów zainteresowanych tą tematyką, w tym Służba Więzienna

Zajęcia w OZ

Zajęcia dla Osadzonych Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przeprowadzono w dwojaki sposób. Za pomocą łącza internetowego skazani mogli wziąć udział w debacie przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Zajęcia warsztatowe przeprowadziła z kolei psycholog Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Interesujący temat dla skazanych

W związku z trwającym Tygodniem Mediacji, psycholog działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeprowadziła dla skazanych Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zajęcia mające na celu przybliżenie osadzonym tej tematyki. Zwróciła uwagę, ze nie każde spory muszą być toczone w sądzie. Wskazała na zalety korzystania z pomocy mediatora. Skazani z zainteresowaniem wysłuchali wykładu oraz obejrzeli prezentacje.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia mł. chor. Wojciech Bazyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej