Kolejny raz Oddział Zewnętrzny gościł studentów. Tym razem jednostkę odwiedzili studenci pierwszego roku wydziału prawa AKSiM w Toruniu.

Współpraca z uczelniami

Toruń znany jest w Polsce jako miasto akademickie. Obok uniwersytetu funkcjonuje tu wiele uczelni. Z racji swojego położenia również Oddział Zewnętrzny w Toruniu może brać czynny udział w kształceniu młodzieży, stąd tak liczne i częste są wizyty studentów w jednostce penitencjarnej. Szczególnym zainteresowaniem Oddział Zewnętrzny cieszy się wśród studentów prawa, którzy na własne oczy mogą przekonać się na czym polega wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania. Tym razem jednostkę penitencjarną odwiedzili studenci pierwszego roku wydziału prawa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Przebieg spotkania

Gości jak zawsze przywitał osobiście kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Wizyta nie była wyłącznie kurtuazyjnym spotkaniem, ale miała głównie wydźwięk merytoryczny. Studenci prawa zostali zapoznani z zasadami na jakich skazani odbywają karę pozbawienia wolności oraz na jakich wykonywane jest tymczasowe aresztowanie. Omówiono również metody oddziaływań jakimi posługują się funkcjonariusze jednostki w pracy z osobami pozbawionymi wolności. Jak zawsze najciekawszą częścią spotkania było oprowadzenie gości po jednostce. Wówczas studenci mogli na własne oczy zobaczyć oddział wraz z pomieszczeniami, w których pełnią służbę funkcjonariusze pracując z osadzonymi. Możliwość rozmowy i wymiany poglądów z „praktykami” zawsze nadaje szczególnego znaczenia teoretycznej wiedzy jaką studenci zdobywają w uczelni.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej