Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu regularnie spotykają się z uczniami starając się wpłynąć na postawy młodych ludzi. Tym razem w toruńskiej „Beczce” wizytę złożyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie klasy mundurowej

Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Z tego powodu toruńską „Beczkę” często odwiedzają młodzi ludzie chcący dowiedzieć się więcej na temat służby funkcjonariusza Służby Więziennej. Tym razem jednostkę odwiedzili uczniowie klasy 4 o profilu technik logistyk mundurowy Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu

Tematyka spotkań

Zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze pionów penitencjarnego i ochrony. Dla tych młodych ludzi mundur nie jest obcy, dlatego też ze szczególną uwagą obserwowali oraz słuchali informacji na temat symboli narodowych, tradycji munduru i przestrzegania prawa. Tego typu zajęcia prowadzone wśród osób młodych służą identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowują do życia w społeczeństwie i wpływają na kształtowanie więzi z krajem. Jak zawsze podczas takich spotkań największą uwagę młodzieży skupiały zajęcia dotyczące wyposażenia, środków ochrony i środków przymusu bezpośredniego. Młodzież mogła również zapoznać się z budynkami i pomieszczeniami w Oddziale Zewnętrznym.

Zostań jednym z nas

Istotnym elementem wizyty było przedstawienie im zawodu funkcjonariusza. Młodzież już wiosną, tuż po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego stanie przed wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dlatego też funkcjonariusze przedstawili młodzieży możliwe drogi rozwoju zawodowego, możliwości finansowe i przywileje bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, a także przekazali aktualną ofertę naboru do jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej