Trzej funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przeprowadzili zajęcia dla studentów wydziału Pedagogiki Sądowniczo – Penitencjarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Współpraca z Uniwersytetem

Zajęcia na Uniwersytecie przeprowadzono w ramach podpisanego w grudniu ubiegłego roku porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Inowrocławiu, a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach współpracy obydwaj partnerzy zobowiązali się do współdziałania w wypracowaniu, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej, tworzeniu możliwości do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Zakłada ono również m.in.: współdziałanie w realizacji projektów i prac badawczych, opracowanie programu praktyk dla studentów. W przeszłości zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy odbywały się nie tylko w siedzibie UMK. Studenci wielokrotnie mogli osobiście zobaczyć jak wygląda służba funkcjonariusza Służby Więziennej wchodząc na teren Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Funkcjonariusze wraz z wykładowcami byli również współorganizatorami licznych konferencji naukowych. Ostatnia taka konferencja odbyła się przed wybuchem pandemii i nosiła tytuł „Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej".

Międzynarodowa konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej" - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

Wykład dla studentów

Zajęcia zorganizowano we współpracy z dr hab. Małgorzatą Kowalczyk, Profesorem UMK z Katedry Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Jako pierwszy formację zaprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który zaprezentował zasady funkcjonowania Służby Więziennej i przedstawił słuchaczom film dotyczący Służby Więziennej. Następnie zabrał głos kpt. Sebastian Tercjak, zastępca kierownika działu ochrony, który omówił funkcjonowanie działu ochrony i specyfikę związaną z jego funkcjonowaniem. Kolejnym wykładowcą był mł. chor. Mateusz Kruszczyński odpowiedzialny za gromadzenie danych dotyczących osób pozbawionych wolności, w tym pozyskiwania informacji na temat ewentualnych prób przemytu na teren jednostki przedmiotów niedozwolonych. Na końcu przemówił kpt. Dariusz Bauk, specjalista działu ewidencji, który przedstawił problematykę zagadnień związanych z wymiarem kary i działań jakie wykonuje Służba Więzienna w celu ich korygowania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z całą pewnością nie jest to ostatnie spotkanie ze studentami.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała, kpt. Dariusz Bauk

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej