21 października br. w Toruniu odbyły się targi pracy. Swoje stanowisko wystawił również Oddział Zewnętrzny w Toruniu.

W Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia odbyły się dni otwarte, podczas których miało miejsce wiele ciekawych spotkań, konsultacji i prezentacji. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Podczas dni otwartych odbyły się konsultacje dotyczące m.in.: możliwości rejestracji, oferowanej pomocy klientom urzędu, prezentacja służb mundurowych, zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, konsultacje dotyczące procedur zatrudniania cudzoziemców.

Oferta służby

Oferty służby i pracy przedstawili również służby mundurowe. Nie zabrakło stoiska Oddziału Zewnętrznego w Toruniu, który reprezentowali: ppor. Monika Kubacka – Bednarek oraz mł. chor. Mateusz Kruszczyński. Funkcjonariusze przybliżyli zainteresowanym zasady wstępowania w szeregi Służby Więziennej, warunki jakie powinien spełniać kandydat, a także ofertę ogłoszonego naboru do służby.

Nabór do służby

Obecnie Zakład Karny w Inowrocławiu dysponuje 5 etatami, a Oddział Zewnętrzny w Toruniu 6 etatami na stanowisku: strażnik działu ochrony. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu w zakładce Praca - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: ppor. Monika Kubacka - Bednarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej