Toruński Oddział Zewnętrzny w ramach wymiany międzynarodowej gościł grupę sędziów z Łotwy i Estonii.

Międzynarodowa wymiana stażowa

Wizyta sędziów sądu w Parnawie jest kolejną z cyklu wizyt wymiany stażowej sędziów organizowanej przez European Judicial Training Network – EJTN. Jednym z punktów programu była wizyta w jednostce penitencjarnej.

Przebieg wizyty

Goście mieli możliwość zapoznania się z obowiązującym porządkiem wewnętrznym oddziału, zwiedzenia terenu jednostki – miejsc, z których korzystają osadzeni w trakcie pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej oraz miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych. Goście poznali również charakterystykę populacji przebywających w „beczce” więźniów oraz usłyszeli o prowadzonych przez kadrę penitencjarną oddziaływaniach i realizowanych programach resocjalizacyjnych.

Unikatowy charakter jednostki

Wybór Oddziału Zewnętrznego w Toruniu jest podyktowany jego unikatowością, przez co jest on ciekawym obiektem do zwiedzania przez gości z zagranicy – wyjaśnia Pan Andrzej Klimiuk Sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi, koordynator grupy. Sędziowie nie ukrywali zachwytu nad oryginalną architekturą obiektu

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: mł. chor. Monika Kubacka- Bednarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej