Dziś widok kobiety w mundurze nikogo już nie powinien dziwić. Jednak nie zawsze tak było. Rolę kobiety w szeregach Straży Więziennej usankcjonował już w 1919 roku w Dekrecie "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych" Marszałek Państwa Józef Piłsudski. Był to jeden z pierwszych aktów prawnych służb mundurowych określających miejsce kobiety w służbie. W dekrecie była mowa o "dozorcach i dozorczyniach, starszych dozorcach i starszych dozorczyniach".

Kobiety w szeregach Służby Więziennej

W szeregach Służby Więziennej jest aktualnie ponad 5100 funkcjonariuszek i ponad 1100 kobiet pracowników cywilnych. Stereotyp „męskiego zawodu” jakim jest funkcjonariusz Służby Więziennej jest dzisiaj mitem, który należy rozwiać. Rola kobiety w pracy ze skazanymi jest bardzo istotna. Skazani w kontakcie z kobietą funkcjonariuszem zazwyczaj bardziej kontrolują swoje zachowanie. Stereotyp, że kobieta jest bardziej empatyczna i wyrozumiała w tym przypadku działa na korzyść. W pewnych tematach skazanym łatwiej jest otworzyć się na pracę wychowawczą, czy terapeutyczną w kontakcie z funkcjonariuszką niż z funkcjonariuszem. Przekonanie, że niektóre zachowania „nie przystoją” przy kobiecie powoduje, że osadzeni są łagodniejsi i rzadziej wpadają w złość.

Kobiety w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu pełni służbę 7 funkcjonariuszek i 5 kobiet pracowników cywilnych. Funkcjonariuszki pełnią służbę na wielu stanowiskach. Od młodszego instruktora począwszy, aż po Dyrektora Zakładu Karnego. Najwięcej kobiet liczy dział penitencjarny, gdzie swoje zadania w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi pełnią wychowawczynie oraz psycholożki. Kobiety zajmują również stanowiska w działach: ewidencji, finansowym, kwatermistrzowskim, terapeutycznym oraz dozoru elektronicznego. Nie można też zapomnieć, że na czele załogi Zakładu Karnego stoi ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wszystkim Paniom pełniącym służbę i pracującym w służbach mundurowych, składamy najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, spełniających się marzeń i dużo słońca nawet w pochmurne dni.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: por. Mariusz Leszczyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej