Oddział Zewnętrzny w Toruniu odwiedzili studenci prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wizyta

Kolejny raz Oddział Zewnętrzny w Toruniu z edukacyjną wizytą odwiedzili studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Byli to studenci czwartego i piątego roku Wydziału Prawa. Scenariusz zajęć był podobny jak w przypadku ostatniej wizyty. Studenci rozmawiali z funkcjonariuszami Służby Więziennej różnych pionów służby, którzy omówili sposób postępowania ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi. Przybliżyli studentom metody oddziaływań stosowane w Oddziale Zewnętrznym. Jak zawsze studenci mogli na własne oczy zobaczyć oddziały mieszkalne, cele oraz inne miejsca pracy z osadzonymi.

Cel wizyty

Celem wizyt studenckich jest stworzenie możliwości porównania wiedzy teoretycznej zdobytej w uczelni z praktycznym wykonywaniem przepisów prawa - w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego. Nie była to pierwsza tego typu wizyta w Oddziale Zewnętrznym. W ubiegłym tygodniu odwiedzili jednostkę studenci prawa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Również studenci UMK są częstymi gośćmi w jednostce. To z pewnością nie ostatnie takie spotkanie. Jeszcze w grudniu planowane jet co najmniej jedno.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej