W siedzibie Sądu Okręgowego podpisano umowę o współpracy, na mocy której osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu będą mogli rozpocząć pracę na rzecz kontrahenta zewnętrznego. Osadzeni będą wykonywali prace porządkowe.

Nowy kontrahent zewnętrzny

Umowa została zawarta w siedzibie Sądu Okręgowego w Toruniu. Stosowne dokumenty zostały podpisane przez ppłk Magdalenę Zwierzchowską, Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu,  a Jackiem Jałowcem, Dyrektorem Sądu Okręgowego w Toruniu. Na mocy zawartej umowy skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu będą wykonywali pracę porządkowe na terenie sądu.

Praca dla więźniów

Praca dla skazanych jest fundamentalnym procesem pozwalającym na prowadzenie we właściwy sposób procesu readaptacji skazanego. Praca dla skazanych umożliwia nabycie właściwych wzorców, poczucia obowiązkowości i sumienności. W miejscu pracy istnieje również możliwość pogłębienia swojej wiedzy i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz tak potrzebnego doświadczenia zawodowego.

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami

Oddział Zewnętrzny w Toruniu na podstawie umów współpracuje z czterema kontrahentami zewnętrznymi. Łącznie na rzecz kontrahentów zewnętrznych pracę wykonuje 16 skazanych. W kwietniu planowany jest powrót osadzonych po przerwie zimowej do pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej