Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przedstawili ofertę zatrudnienia w szeregach formacji.

Do spotkania z potencjalnymi kandydatami doszło w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu przy ulicy Polnej. Na spotkanie przybyły osoby poszukujące zatrudnienia, które informacje o przedsięwzięciu uzyskały z PUP. Na miejscu mieli oni możliwość zapoznania się z ofertą służby w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu, a także w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu oraz zapoznać się z charakterystyką jednostki. Zasady i sposób pełnienia służby strażnika działu ochrony przedstawił kpt. Sebastian Tercjak, zastępca kierownika działu ochrony. Zgromadzeni mieli możliwość spotkać się również z mjr. Aleksandrem Pastwą, Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu. 

Chcesz służyć Rzeczypospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Celem udziału w wydarzeniu było zapoznanie uczestników ze specyfiką służby w szeregach trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce, zadaniami i celami jakie realizują funkcjonariusze Służby Więziennej, a także promocja formacji. Zaprezentowano zasady postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej. Pokazano jak wygląda ścieżka rozwoju i kształcenia po wstąpieniu w szeregi, jak również możliwość podjęcia studiów na uczelni wyższej SWWS.

Oferta służby

Obecnie trwa nabór do służby na stanowiskostrażnika działu ochrony Zakładu Karnego w Inowrocławiu, jest to 5 etatów, natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu również na stanowisko strażnika działu ochrony. Obecnie jest 6 etatów. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod numer telefonu 519 831 896.

Wejdź i zobacz najnowsze oferty pracy


Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Sebastian Tercjak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej