Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu ponownie spotkali się ze studentami UMK. Studenci resocjalizacji byli żywo zainteresowani wykładem prowadzonym przez „praktyków”.

Kształcenie młodzieży

Drugie spotkanie ze studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu miało miejsce w budynku uczelni. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze, którzy służbę znają „od podszewki”. Studenci mieli okazję skonfrontować przyswojoną wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem funkcjonariuszy. Nie byli rozczarowani. Zajęcia prowadził kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, a towarzyszyli mu: por Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego, mł. chor. Mateusz Kruszczyński odpowiedzialny za gromadzenie danych dotyczących osób pozbawionych wolności oraz kpt. Dariusz Bauk, specjalista działu ewidencji. Jak zawsze wśród słuchaczy największym zainteresowaniem cieszyła się część, w której studenci mogli zaznajomić się - również w praktyce, ze stosowaniem środków ochronnych. Nie brakowało również pytań dotyczących służby w dziale penitencjarnym, a także dotyczących warunków rekrutacji do służby.

Studenci resocjalizacji

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niedostosowanego społecznie. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu. Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga resocjalizacyjnego, pedagoga-specjalisty realizującego działania związane z resocjalizacją oraz profilaktyką niedostosowania społecznego. Możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez osoby na co dzień pełniące służbę jest zatem doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej