Kolejne osoby zainteresowane podjęciem służby w formacji Służby Więziennej uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym we współpracy dwóch jednostek penitencjarnych: Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Spotkanie odbyło się dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

To kolejna już tego typu inicjatywa, która ma za zadanie umożliwienie potencjalnym kandydatom uzyskania informacji „z pierwszej ręki” jak wygląda proces rekrutacji, praca poszczególnych pionów służby i ile zarabia się w więziennictwie.

Specyfika pełnienia służby

Nie ulega wątpliwości, że Służba Więzienna od zawsze kojarzona była ze strażnikiem stojącym na wieżyczce ochronnej wyposażonym w długą broń z ostrą amunicją. A rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i największa ilość nowo przyjętych funkcjonariuszy właśnie od działu ochrony rozpoczyna swoją karierę zawodową. Wiadomą rzeczą jest, iż nie jest to łatwa praca. Większość stanowisk jest w systemie wielozmianowym. Służba wymaga też dyscypliny i dyspozycyjności. Trzeba mieć dobre zdrowie, kondycję fizyczną i odpowiednie predyspozycje psychiczne. Funkcjonowanie na co dzień w bezpośrednim kontakcie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności może być stresujące.

Rekrutujemy

Zebrani mogli dowiedzieć się o ścieżkach rozwoju, możliwościach finansowych i przywilejach bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, a także poznać aktualną ofertę naboru do jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. Przedstawiciele Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu promując Służbę Więzienną podkreślali jaki prestiż niesie ze sobą służba.

Więcej na temat aktualnie prowadzonych naborów można znaleźć w zakładce PRACA.

 

Tekst: st. szer. Joanna Szadziul

Zdjęcia: kpt. Marcin Lewandowski, mł. chor. Monika Kardach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej