Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu na mocy porozumienia będą kształtować postawy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.

O szkole

Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje tytuł zawodowy, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do matury. Szkoła kształci w kierunkach: Technik Logistyk, Technik Logistyk z Oddziałami Przygotowania Wojskowego, Technik Budownictwa, Technik Budownictwa z Projektowaniem Użytkowym, Technik Geodeta, Technik Teleinformatyk, Technik Dekarstwa, Murarz Tynkarz, Dekarz.

Porozumienie podpisano

Kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu wspólnie z mgr Agnieszką Pryba – Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest m.in.: tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji wizyt uczniowskich w jednostce penitencjarnej, nabywanie przez uczniów nowych doświadczeń, bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń, wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej oraz zapobieganie przestępczości.

Klasa mundurowa

Szczególnie zainteresowanie wzbudza kierunek - Technik Logistyk z Oddziałami Przygotowania Wojskowego. Być może w klasie o profilu mundurowym swą wiedzę zdobywają przyszli funkcjonariusze Służby Więziennej. Szczególnie w klasie maturalnej zainteresowanie współpracą dydaktyczną z Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu będzie budzić zainteresowanie uczniów chcących swoją przyszłość związać z mundurem.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej