Dziś widok kobiety w mundurze nikogo już nie powinien dziwić. Jednak nie zawsze tak było. W Służbie Więziennej rola kobiety – funkcjonariuszki określona była od początku tj. w Dekrecie "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych" z 1919 roku.

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku.

Za jego pierwowzór można przyjąć jednak obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Święto jest okazją, by za wszystko podziękować kobietom ale i wyrazić szacunek dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

Rola kobiety – funkcjonariuszki Służby Więziennej

Jednym z pierwszych aktów prawnych służb mundurowych określających miejsce kobiety w służbie był dekret "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Marszałek Państwa Józef Piłsudski w dekrecie stanowił o "dozorcach i dozorczyniach, starszych dozorcach i starszych dozorczyniach".

Dzisiaj w nowoczesnej formacji jaką jest Służba Więzienna rola kobiety w pracy ze skazanymi jest bardzo istotna. Skazani w kontakcie z kobietą funkcjonariuszem zazwyczaj bardziej kontrolują swoje zachowanie. Stereotyp, że kobieta jest bardziej empatyczna i wyrozumiała w tym przypadku działa na korzyść. W pewnych tematach skazanym łatwiej jest otworzyć się na pracę wychowawczą, czy terapeutyczną w kontakcie z funkcjonariuszką niż z funkcjonariuszem.

Kobiety w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu

W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu i podległym Oddziale Zewnętrznym w Toruniu pełni służbę 36 funkcjonariuszek i 12 kobiet pracowników cywilnych. W samej Inowrocławskiej części Zakładu Karnego jest 28 funkcjonariuszek i 6 kobiet pracowników cywilnych. Funkcjonariuszki pełnią służbę na wielu stanowiskach. Od młodszego instruktora począwszy, aż po stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego. Najwięcej kobiet liczy dział penitencjarny. W tym dziale swoje zadania w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi pełnią wychowawczynie oraz psycholożki. Kobiety zajmują również stanowiska w działach: ewidencji, finansowym, kwatermistrzowskim, terapeutycznym oraz dozoru elektronicznego. Nie można też zapomnieć, że na czele załogi inowrocławskiej jednostki stoi ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wszystkim Paniom pełniącym służbę i pracującym w służbach mundurowych, składamy najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, spełniających się marzeń i dużo słońca nawet w pochmurne dni.

 

Tekst/ zdjęcia: mł.chor. Dawid Wasielewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej