Miasto Toruń po wielu latach doczekało się nowej siedziby Sądu Rejonowego. W uroczystej gali otwarcia udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Wszystkie wydziały w jednej lokalizacji 

Nowa siedziba Sądu to budynek bardzo nowoczesny i łączący jego wydziały w jednym miejscu, czego do tej pory nie dało się zorganizować. Łączna powierzchnia obiektu to 18 tys. m2. To ponad 7 tys. m2. więcej niż powierzchnia dotychczasowych obiektów sądu. W nowym budynku Sądu Rejonowego swoją siedzibę może znaleźć dwanaście wydziałów: obecnie mieszczą się tu trzy wydziały karne, trzy cywilne, wydział ksiąg wieczystych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy oraz gospodarczy KRS i sekcja do spraw wykonania orzeczeń karnych. Znajduje się tam czterdzieści nowocześnie wyposażonych sal rozpraw, a także trzy sale przystosowane do potrzeb procesów z udziałem osób wymagających specjalnych środków zabezpieczenia. Jest to także obiekt dostosowany nie tylko do potrzeb sądu, ale też do potrzeb konwojów i funkcjonariuszy policji. 

Uroczyste otwarcie

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, samorządu, duchowieństwa. Licznie stawili się też pracownicy sądu. Służbę Więzienną reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który kieruje pracą Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Toruńska jednostka penitencjarna ściśle współpracuje z Sądem Rejonowym w Toruniu i właśnie jak najlepszej współpracy przedstawicielom Sądu życzył Dyrektor podczas uroczystej gali.

 

Tekst: ppor. Łukasz Lewandowski  

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej