Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu włączyli się do akcji zbierania nakrętek dla najbardziej potrzebujących.

O akcji

Akcja zbiórki nakrętek wszelkiego typu, które towarzyszą nam w życiu codziennym przyniosła bardzo zadowalający efekt. Wspólnymi siłami udało się zebrać kilkanaście kilogramów plastiku, który przekazano Fundacji „Światło”, mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Toruniu. Cały dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony będzie na zakup wózków inwalidzkich dla podopiecznych.

Fundacja „Światło” zakłada w swojej misji wszechstronne wspieranie osób chorych i z niepełnosprawnością oraz ich najbliższych, a jej głównym celem jest podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków opieki oraz promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk związanych z opieką długoterminową i hospicjami.

Każdy może pomóc

Warto zauważyć, iż załoga Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przez cały rok zaangażowana jest w różnego typu akcje i inicjatywy. Zbieranie nakrętek jest już stałym punktem działań prospołecznych. Mundurowi zbierają nakrętki bez przerwy i przekazują osobom, którym mogą one pomóc. Funkcjonariusze kilkukrotnie odwiedzili już Luizkę:

Kolejny raz odwiedzamy Luizkę - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

Małe, wielkie rzeczy - pomagamy Luizie - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

Wpierali też Wiktora:

Zbieramy nakrętki dla Wiktora

 

Tekst: ppor. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: chor. Wojciech Bazyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej