Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu gościli w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu.

Kolejna wizyta

Po raz drugi funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu. Cel jak zawsze polegał na zaprezentowaniu wizerunku Służby Więziennej, zachęceniu młodzieży do wyboru drogi kariery w naszych szeregach. Nie zabrakło również elementów profilaktyki.

Cykl spotkań z uczniami klas mundurowych - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

Osiągamy cele

Tym razem uczniów odwiedzili przedstawiciele działów ochrony, penitencjarnego oraz ewidencji. Częste spotkania z uczniami pokazują, że porozumienie zawarte pomiędzy tymi dwoma podmiotami nie jest tylko na papierze, ale jest także prężnie wdrażane do realizacji. A główne jego cele jakimi są: tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji wizyt uczniowskich w jednostce penitencjarnej, nabywanie przez uczniów nowych doświadczeń, bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń, wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej oraz zapobieganie przestępczości są osiągane.

Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Toruniu układa się bardzo dobrze i z całą pewnością wizyta funkcjonariuszy w szkole nie jest ostatnią.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej