Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 do Oddziału Zewnętrznego w Toruniu powróciły zajęcia kulturalno-oświatowe realizowane poza terenem jednostki penitencjarnej.

Zajęcia K-O poza murami

Zajęcia kulturalno-oświatowe, w tym również te poza murami więzienia są istotnym elementem procesu resocjalizacji. Daje to możliwość sprawdzenia zachowania szczególnie wyselekcjonowanej grupy osadzonych poza murami zakładu karnego. Proces resocjalizacji jest procesem wieloetapowym. Zanim skazany opuści teren jednostki organizacyjnej musi nastąpić szereg działań funkcjonariuszy, których zadaniem jest ocena ryzyka podjęcia przez osadzonego działań niepożądanych. Analizowane są akta osobowe skazanego, jego stan psychiczny oraz gotowość do opuszczenia murów więzienia. Zajęcia pod dozorem funkcjonariusza są działaniami, które dają możliwość zdiagnozowania, czy konkretny skazany może w najbliższej przyszłości zostać zatrudniony poza terenem jednostki lub korzystać z przepustki.

Porządkujemy miasto i dbamy o środowisko

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego dbają o to, aby zajęcia poza terenem jednostki nie były wyłącznie spacerem. Zajęcia takie zawsze są użyteczne społeczne. Tym razem wraz z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych trzech osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrzny w W Toruniu udało się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Aleksandra Fredry 8, gdzie w ramach wyjścia uporządkowali teren przyległy do tej instytucji. Tego typu prace pozwolą skazanym poczuć się użytecznymi dla społeczeństwa oraz poczuć się jego częścią, ponadto mogą przyczynić się do otworzenia skazanemu drogi do kolejnych etapów procesu resocjalizacji.
 

Tekst: por. Krzysztof Spała, mł. chor. Wojciech Bazyk

Zdjęcia: mł. chor. Wojciech Bazyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej