Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także z zakresu aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Systematycznie doskonalimy umiejętności

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu systematycznie szkolą się i doskonalą swoją wiedzę w zakresie różnych, niezbędnych dla wykonywania służby umiejętności. Szkolenia prowadzone są m.in. z zasad wzajemnego ubezpieczania, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czy postępowania z osadzonymi zagrożonymi samobójstwem. Jako funkcjonariusze służący w formacji uzbrojonej jaką jest Służba Więzienna, muszą też doskonale znać zasady oraz techniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Z zakresu tej tematyki, funkcjonariusze OZ ucza się od specjalistów – funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Cel szkolenia

Szkolenie z zasad użycia środków przymusu bezpośredniego przeprowadzane zostało w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się poszczególnymi środkami, przygotowania funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, a co za tym idzie, dobrego wykonywania obowiązków związanych ze specyfiką służby. Powyższe pozwala na pełną ochronę społeczeństwa, a także profesjonalne i praworządne wykonywanie obowiązków służbowych.

Szkolenie

W takcie szkolenia funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podzielili się wiedzą z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. Wspomniano również o sposobach zachowania się w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia oraz metodach wzajemnego zabezpieczania się podczas wykonywania codziennych obowiązków. Mundurowi z Oddziału Zewnętrznego mieli okazję w praktyce przećwiczyć znane im rodzaje chwytów oraz sposoby używania kajdanek. Mogli przy tym liczyć na wskazówki oraz informacje zwrotne od funkcjonariuszy GISW. Tego typu szkolenia odbywają się cyklicznie przez co pewne zachowania mające zapewnić bezpieczeństwo stały się nawykiem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo na terenie zakładu karnego jest jednym z najważniejszych aspektów, zarówno dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych, jak i osób odbywających w nich karę pozbawienia wolności. W związku ze specyfiką pracy z osadzonymi w zakładach karnych kluczowym jest posiadanie umiejętności intuicyjnego, natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, które często są nagłe i nieprzewidywalne.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia. kpt. Krzysztof Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej