W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyło się spotkanie opłatkowe z Biskupem. Tego roku osadzonych odwiedził Biskup Archidiecezji Toruńskiej Wiesław Śmigiel.

Święta za więziennym murem

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowo trudny czas dla osób pozbawionych wolności. Dzieje się tak za sprawą odosobnienia i tęsknoty za najbliższymi. Święta są zatem czasem refleksji i zadumy nad swoim życiem i postępowaniem. W polskiej tradycji tych świąt jest wiele obrzędów i symboli. Strojenie choinki, łamanie się opłatkiem, czy składanie życzeń są to zachowania często spotykanie w polskim społeczeństwie. Również w więzieniach poszanowanie tradycji jest bardzo istotne, jest ona ważnym elementem procesu resocjalizacji.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup

W tym roku Oddział Zewnętrzny w Toruniu odwiedził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński, doktor habilitowany teologii. Wyświęcony na kapłana 29 maja 1994 roku w Pelplinie. Konsekrowany na biskupa 21 kwietnia 2012 roku w Pelplinie. W latach 2012-2017 biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej, Biskup Diecezji Toruńskiej od 8 grudnia 2017 roku.Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi, przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, członkiem Komisji Duszpasterstwa, członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, oraz Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Świąteczne tradycje w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu

Tradycyjnie Ksiądz Biskup odprawił Mszę Świętą w kaplicy Oddziału Zewnętrznego. Nie zabrakło wspólnej modlitwy kolędowania. W każdym oddziale podzielił się opłatkiem z osadzonymi. Przemawiając do zgromadzonych, wyraził zadowolenie z możliwości spotkania.

W ostatniej części wizyty Ksiądz Biskup zwrócił się do funkcjonariuszy i pracowników Oddziału Zewnętrznego. Na ręce ppłk Magdaleny Zwierzchowskiej - Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu złożył życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy.

 

Tekst: por Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej