Do toruńskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu przybyli kolejni studenci.

Wizyta i zwiedzanie Oddziału Zewnętrznego w Toruniu

Studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką Oddziału Zewnętrznego. Toruńska jednostka to zakład karny typu zamkniętego z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Prowadzący spotkanie funkcjonariusze przedstawili charakterystykę pracy w Oddziale Zewnętrznym i wyzwania z jakimi się mierzą w codziennej służbie. Nie zabrakło również części spotkania, w której goście na własne oczy mogli zobaczyć pawilon i pomieszczenia jednostki.

Resocjalizacja jako kierunek nauczania

Celem studiów na kierunku resocjalizacja jest przygotowanie absolwenta do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, zadań wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych, prewencyjnych oraz czynności probacyjnych. Kierunek resocjalizacja czerpie przede wszystkim z dorobku takich dyscyplin naukowych jak pedagogika, psychologia, socjologia oraz prawo. Kończąc studia absolwent zdobywa szerokie kompetencje, między innymi uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym resocjalizacji oraz posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną.
 

Tekst: ppor. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: por. Waldemar

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej