Wzorem lat ubiegłych, funkcjonariusze toruńskiego Oddziału Zewnętrznego przeprowadzili akcję „Świąteczna paczka”. I tym razem we współpracy z księdzem kapelanem przekazali dary zebrane dla jednej z rodzin.

Początki akcji

Akcja kilka lat temu została zapoczątkowana przez kapelana Oddziału Zewnętrznego w Toruniu ks. Marka Rengiela, który jest proboszczem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu. Ksiądz Marek dostrzegając trudne warunki życia niektórych parafian postanowił zorganizować dla nich pomoc. W akcji zawsze chętnie biorą udział funkcjonariusze i pracownicy toruńskiego Oddziału Zewnętrznego. „Świąteczna paczka” na stałe wpisała się w kalendarz Oddziału Zewnętrznego.

Zbiórka

Jak co roku, tak i tym razem funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Toruniu otworzyli swoje serca na potrzeby drugiego człowieka i wsparli zbiórkę pieniędzy na zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz słodyczy i zabawek dla dzieci. Nie zabrakło również żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Rodzina została wytypowana przez księdza kapelana oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia paczka została przekazana przez funkcjonariuszy i pracowników formacji.

Paczkę przekazali ppor. Bartłomiej Gędziarski – zastępca kierownika działu penitencjarnego, kpt. Dariusz Bauk – specjalista działu ewidencji oraz mł. chor. Wojciech Bazyk - wychowawca ds. kulturalno oświatowych.

 

Tekst por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: mł. chor. Wojciech Bazyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej